Author Archives: admin

Bodina Johanna Frederika Christina Bouricius

Geboorte
Bodina Johanna Frederika Christina Bouricius
Ze is geboren te Djomblang (Semarang) [Indonesië] op 13 aug 1849.

Relatie & Huwelijk
Ze trouwde met Louis Gerard Boudewijn Bouricius, zoon van Mr. Roeand Jan Bouricius en Rolina Maria Louise Egbertina Bouricius te Soerabaja [Indonesië] op 30 sep 1868 . (Ze waren 19 en 22 jaar oud) Ze waren neef en nicht. Van hem zijn zowel de grootvaders broers als ook de grootmoeders zusjes.

Kinderen

1. Louis Bouricius.
Geboren in 1869 te Tegal [Indonesië], Overleden in Breda in 1956 op de leeftijd van 86 jaar.

2. Roeland Bouricius.
Geboren in 1871 te  Madioen [Indonesië] Overleden in 1905 te Arnhem op de leeftijd van 34

3. Lambertus Bouricius.
Geboren in 1872 te Madioen [Indonesië] Overleden in 1949 te Heemstede op de leeftijd van 76

4. Roline Bouricius.
Geboren in 1874 te Madioen [Indonesië] Overleden in 1953 te Amersfoort op de leeftijd van 78      

5. Reinder Bouricius.
Geboren in 1876 te ’s-Gravenhage. Overleden in 1902 te Malang [Indonesië] op de leeftijd van 26          

6. Net Bouricius.
Geboren in 1877 te Meester Cornelis. Overleden in 1971 te Amersfoort op de leeftijd van 93  

Overlijden
Bodina is overleden op de leeftijd van 82 jaar te ‘s-Gravenhage, begraven op kerkhof Oud Eik en Duinen op 25 okt 1931.

Margaretha Amelie Dürr

Geboorte
Margaretha Amelie Dürr, geboren te Ternate [Indonesië] op 14 jun 1769. Ze is gedoopt op 18 Maart 1780 te Ternate.

Relatie & Huwelijk
Ze trouwde met Alexander Cornabé, geboren te Leiden in 1737. Overleden op 18 juni 1813 te Prince Wales Island. Hij was gouverneur en directeur van Ambon van 1794 t/m 1802.

Kinderen
1  Johanna Frederika Christina Cornabé.
Ze is geboren in 1798 te Ambon, Molukken [Indonesië] en overleden in 1855  te Semarang [Indonesië] op de leeftijd van 57 jaar.     

2 Frederik Alexander (Frederick Alexander) Cornabé
Hij is geboren te Ternate (Molukken) in 1789. Hij was assistent-havenmeester 1831 en havenmeester 1843 te Bengalen. Het is onbekend wanneer hij is overleden.
Hij trouwde te Bengalen op 28 juni 1823 met Christiana Selina Noyes, geboren te Calcutta (Bengalen) september 1797, overleden te Calcutta 9 maart 1843, dochter van [onbekend], weduwe van 1e John Rose en 2e John McPherson. Uit dit huwelijk nakomelingen.

3 Maria Christina Cornabé
Ze is geboren te Ternate. Overleden te Amboina op 13 aug. 1847     

4 Alexander Cornabé
Hij is geboren te Grissee/ Grisek, Java op 16 januari 1794. Hij is gedoopt op 8 juni 1794 te Soerabaja.  Doopgetuigen waren: Anthonius Schwenke en diens echtegote M. M. Wiese
Hij is overleden te Amboina op 22 november 1828.                                                                                          
5 Margaretha Sophia Cornabé
Ze is geboren te Ternate omstreeks 1785/1790. Ze is overleden te Menado op 29 jan. 1851. Ze trouwde te Amboina omstreeks 1803 met Philip Hoedt, geboren. Amboina eind juli/begin aug., geadopteerd aldaar op 5 december 1782.
                                                                         

Overlijden

Elisabeth Maria Snellen

Elisabeth Maria (Liesbeth) Snellen.

Geboorte
Ze werd geboren te Maastricht op 20 jan 1906

Vader
Dr. Ernst Snellen, zoon. van Ds. Eduard Snellen en Laura Adriana Swart, geboren te Zierikzee op 8 dec 1875, Landbouwkundige, Directeur van Landbouw, Nijverheid en Handel in Suriname. Ridder Nederlandse Leeuw.

Moeder
Roline Jeannette Bouricius, dochter van Louis Gerard Boudewijn Bouricius en Bodina Johanna Frederika Christina Bouricius, geboren te Madioen [Indonesië] op 13 jul 1874.

Overlijden
Ze is overleden op op 14 aug 2000 (de verjaardag van haar wijlen echtgenoot) te Amersfoort op de leeftijd van 94 jaar.

Huwelijk
Ze trouwde te Amersfoort op 21 sep 1929 met Johannes Adrianus (Jan) van Dorsser Keus, geboren te Den Helder op 14 augustus 1903, overleden te Amersfoort op 18 jun 1987.
Zijn vader was Dirk Eliza Keus. Zijn moeder was  Jacoba Dorothea van Dorsser

Kinderen
Elisabeth Johanna van Dorsser Keus, geboren op 21 januari 1931

Dick Eliza van Dorsser Keus

1786

Zowel Alexander Cornabé als George Frederik Durr hadden slaven. Hieronder een overzicht uit 1786 te Ternate.

Alexander Cornabé had 10 slaven en 60 slavinnen. Daarnaast staan er 10 vrije burgers op de lijst. Waarschijnlijk waren ze bij hem in dienst. Ook had hij een vrouw.

George Frederik Durr had 20 slaven en 20 slavinnen. Daarnaast had hij 2 vrije burgers in dienst. Verder had hij een vrouw, een zoon en een dochter.

Klik op plaatje voor vergroting.
Klik op plaatje voor vergroting.

Johanna Frederika Christina Cornabé

Geboorte
Ze is geboren in 1798 te Ambon, Molukken, Indonesië.

Huwelijk
Johanna Frederika Christina Cornabé trouwde voor de kerk op 16 November 1823 te Banda Neira (Molukken) met Diedericus Hendricus Peeters.
Getuigen waren: Johannis Hendrikus Nissen en David Christiaan Fredrik Klamberg

Trouwregister Banda Neira. Klik op plaatje voor vergroting

Kinderen
Maria Helena Cornelia Peeters, geboren op 4 Mei 1826 te Banda Neira. Gedoopt op 9 Juli 1826 aldaar. Doopgetuigen waren: Gijsbert Verbrugh en Cornelia Anna Maria Peeters. Ze is overleden op 11 April 1831 te Banda Neira op de leeftijd van 4 jaar (bijna 5)

Gerardus Johannes Petrus Peeters, geboren op 26 Oktober 1827 te Banda Neira. Gedoopt op 9 December 1827 aldaar. Doopgetuigen waren Cornelis Meijer (woonachtig in Nederland) en Anthonia van Reuth (woonachtig in Nederland)

Janetta Frederika Theresia Peeters, geboren op 3 Mei 1830 te Banda Neira. Gedoopt in Juli 1830. Overleden op 18 November 1860 te Soerabaja.

Overlijden
Ze is overleden in de nacht van 11 op 12 April 1855 te Djomblang.

Alexander Cornabé

Geboorte
Geboren in Leiden. Het is niet bekend waar hij is gedoopt.
Hij was de zoon van zoon van Pierre Cornabé en Elisabeth le Cointe

Overlijden
Hij is overleden op Prince of Wales Island op 18 juni 1813 *2

Huwelijk
Hij trouwde met Agatha Catharina Houting, te Batavia (ondertr. ald. 9 nov.) 1765.
Agatha was gedoopt te Monnickendam op 12 aug. 1734 en is overleden te Ternate tussen 19 maart 1780 en 5 juni 1789. Ze was de dochter van Nicolaas Houting en Lidewina Butenius.

Hij trouwde voor de 2e keer met Margaretha Theodora Amelia Durr, voór 5 juni 1789.
Het huwelijk werd door echtscheiding ontbonden.  *3
Margaretha was de dochter van George Frederik Durr en Barbara Bartholomeus. Zij is geboren op 14 juni 1769 en gedoopt te Ternate op 19 maart 1780. *4
Zij is later hertrouwd met J.P. During te Termate (ondertr. ald. maart) 1806

Kinderen
De volgorde is niet zeker.

Margaretha Sophia Cornabe, geboren te Ternate omstreeks 1785/1790, overleden te. Menado op 29 jan. 1851.
Ze trouwde te Amboina omstreeks 1803 met Philip Hoedt
(Hij was geboren te Amboina eind juli/begin augustus en geadopteerd op 5 dec. 1782  *5. Het is onbekend wanneer hij is overleden. Hij was de zoon van een inlandse vrouw en geadopteerd door Lodewijk Hoedt.)

Alexander Cornabé I, geboren te Grisee op 16 januari en gedoopt te Soerabaja op 8 juni 1794. Getuigen bij de doop: Anthonius Schwenke en diens echtgenote M.M. Wiese.
Hij is overleden te Amboina op 22 november 1828.

Johanna Frederika Christina Comabé, geboren te Amboina omstreeks 1798 en overleden te Semarang op 12 april 1855.
Zij trouwde te Banda op 16 november 1823 met Diedericus Hendricus Peeters.

Maria Christina Comabé, geboren te Ternate. Ze is overleden te Amboina op 13 augustus. 1847 *6.

Levensloop
Hij vertrekt 15 juni 1761 als sergeant in dienst der V.O.C. met het schip “Voorland” naar Indië en’ komt 14 maart 1762 ter rede van Batavia aan. *1

Ordinair klerk ter secretarie van de gouverneur-generaal, 1763

Onderkoopman, wordt 2e administrateur in de grote winkel te Batavia 29 aug. 1765

Opperhoofd te Timor met koopmansrang 2 dec. 1766

Uit patria bevestigd 8 juni 1768

Resident te Tegal 4 dec. 1770

Wordt 7 febr. 1777 naar Batavia verlost om te repatriëren

Secunde en hoofdadministrateur te Temate met voordracht tot opperkoopman 12 okt. 1778

Wordt bij patriase missive van 23 okt. 1779 als opperkoopman gedisapprobeerd (bekend gemaakt bij res. GG en Paden van) 4 juli 1780

Gezaghebber te Temate, 7 dec. 1780

Als gouverneur en directeur ald. uit patria bevestigd 17 nov. 1783

Gouverneur en directeur te Amboina, 16 sept. 1794-1802

Noten
*1 Grootboek schip “Voorland”, A.R.A., V.O.C., inv. nr. 6408, fo. 209, 304, 153-154.
*2 India Office Library te Londen (medegedeeld door de heer A.A. Lutter te ‘s-Gravenhage).
*3 Alexander Comabé wordt op 3 okt. 1772 schoonzoon van Nicolaas Houting genoemd. Op 19 maart 1800 is hij met zijn niet met name genoemde echtgenote getuige bij de doop van een kind van het echtpaar Durr-Bartholomeus (zijn latere schoonouders). Op 5 juni 1789 is hij met zijn echtgenote Margaretha Theodora Amelia Durr te Temate getuige bij de doop van een kind Van der Plas.
*4 Als Margaretha Theodora.
*5 Hij was toen vier maanden oud.
*6  P.A. Christiaans, Bronnenpublikaties van de Indische Genealogische Vereniging. Deel I. Genealogische bronnen betreffende Europeanen te Ambon (‘s-Gravenhage 1991) 103.

Bronnen:
De Indische Navorscher (nieuwe serie) INN/8 [133, 134, 163]
De Indische Navorscher (nieuwe serie) INN/23 [176]  

Cornelia Anna Maria Peeters

Huwelijk

Cornelia Anna Maria Peeters trouwde met Gijsbertus Verbrugh.

Kinderen

Een zoon

Elisabeth Maria Cornelia Clasina Verbrugh, geb. Banda 5 sept. 1827, overl. Soerakarta 11 juni 1876. Zij trouwde 14 januari 1843 te Djokjakarta met Sebastiaan Senstius, geboren te  Soerakarta op 9 juni 1814 [ landhuurder tabaken indigo-ondern. Groedo Djamboran te Klaten (Soerakarta), lid residentieraad te Soerakarta, overl. Klaten 1 april 1884]
Bron: INN2

Overig
Cornelia Anna Maria Peeters was doopgetuige bij de doop van Maria Helena Cornelia Peeters, geboren op 4 Mei 1826 te Banda Neira. Gedoopt op 9 Juli 1826 aldaar. Dochter van Diedericus Hendricus Peeters en Johanna Frederika Christina Cornabé.

Mr. Louis Gerard I Bouricius

Mr. Louis Gerard I Bouricius werd geboren 4 sep 1824 te Leeuwarden

Ouders:
Zijn vader was Louis Gerard Bouricius
(zoon van Mr. Roeland Jan Bouricius en en Jkv Eleonora Christina Friderica Eijtelwein.)
Zijn moeder was Bodina Boudina Buma
(dochter van Mr. Bernhardus Buma en Rolina Maria Hora Siccama.)

Huwelijk

1e huwelijk
Hij trouwde op 1 nov 1848 met Jannetta Frederika Theresia Peeters.

2e huwelijk
Hij trouwde na 1860 met Caroline Hoffman

3e huwelijk
Hij trouwde op 15 mei 1873 met Anna Louise Sikken

Kinderen

Uit het 1e huwelijk met Jannetta Frederika Theresia Peeters
Bodina Johanna Frederika Christina
Roline Maria Jeannetta
Hendrik Diederik Lodewijk
Jeannette Cornelie Eleonore
Gerrit Louis Leonard
Jeannette Eleonore Gerardine Bouricius
Een dochter
(Zie de pagina van Jannetta voor een uitgebreider overzicht}

Uit het 2e huwelijk met Caroline Hoffman
Eugenie. Geboren in 1862

Uit het 3e huwelijk met Anna Louise Sikken
Jacob. Geboren in 1874

Diedericus Hendricus Peeters

Geboorte
Diedericus Hendricus Peeters is rond 1801 geboren te Breda. Hij ging in 1817 naar Indië.

Huwelijk
Diedericus Hendricus Peeters trouwde voor de kerk op 16 November 1823 te Banda Neira (Molukken) met Johanna Frederika Christina Cornabé, geboren in 1797 of 1798 te Ambon, overleden op 12 April 1855 te Semarang.
Getuigen waren: Johannis Hendrikus Nissen en David Christiaan Fredrik Klamberg

Huwelijksregister Banda Neira. Klik op plaatje voor vergroting.

Kinderen

Maria Helena Cornelia Peeters, geboren op 4 Mei 1826 te Banda Neira. Gedoopt op 9 Juli 1826 aldaar. Doopgetuigen waren: Gijsbert Verbrugh en Cornelia Anna Maria Peeters. Ze is overleden op 11 April 1831 te Banda Neira op de leeftijd van 4 jaar (bijna 5)

Gerardus Johannes Petrus Peeters, geboren op 26 Oktober 1827 te Banda Neira. Gedoopt op 9 December 1827 aldaar. Doopgetuigen waren Cornelis Meijer (woonachtig in Nederland) en Anthonia van Reuth (woonachtig in Nederland)

Janetta Frederika Theresia Peeters, geboren op 3 Mei 1830 te Banda Neira. Gedoopt in Juli 1830. Overleden op 18 November 1860 te Soerabaja.

Overlijden
Diedericus Hendricus Peeters overleed in 1862.

Mr. L.G. Bouricius, de schoonzoon van Diedericus Peeters was executeur testamentair.

Semarangs Advertentieblad 22 Augustus 1862

De goederen van Diedericus werden verkocht.

Semarangs Advertentieblad, 22 Augustus 1862

Werk