Category Archives: Alexander Cornabé

Alexander Cornabé

Geboorte
Geboren in Leiden. Het is niet bekend waar hij is gedoopt.
Hij was de zoon van zoon van Pierre Cornabé en Elisabeth le Cointe

Overlijden
Hij is overleden op Prince of Wales Island op 18 juni 1813 *2

Huwelijk
Hij trouwde met Agatha Catharina Houting, te Batavia (ondertr. ald. 9 nov.) 1765.
Agatha was gedoopt te Monnickendam op 12 aug. 1734 en is overleden te Ternate tussen 19 maart 1780 en 5 juni 1789. Ze was de dochter van Nicolaas Houting en Lidewina Butenius.

Hij trouwde voor de 2e keer met Margaretha Theodora Amelia Durr, voór 5 juni 1789.
Het huwelijk werd door echtscheiding ontbonden.  *3
Margaretha was de dochter van George Frederik Durr en Barbara Bartholomeus. Zij is geboren op 14 juni 1769 en gedoopt te Ternate op 19 maart 1780. *4
Zij is later hertrouwd met J.P. During te Termate (ondertr. ald. maart) 1806

Kinderen
De volgorde is niet zeker.

Margaretha Sophia Cornabe, geboren te Ternate omstreeks 1785/1790, overleden te. Menado op 29 jan. 1851.
Ze trouwde te Amboina omstreeks 1803 met Philip Hoedt
(Hij was geboren te Amboina eind juli/begin augustus en geadopteerd op 5 dec. 1782  *5. Het is onbekend wanneer hij is overleden. Hij was de zoon van een inlandse vrouw en geadopteerd door Lodewijk Hoedt.)

Alexander Cornabé I, geboren te Grisee op 16 januari en gedoopt te Soerabaja op 8 juni 1794. Getuigen bij de doop: Anthonius Schwenke en diens echtgenote M.M. Wiese.
Hij is overleden te Amboina op 22 november 1828.

Johanna Frederika Christina Comabé, geboren te Amboina omstreeks 1798 en overleden te Semarang op 12 april 1855.
Zij trouwde te Banda op 16 november 1823 met Diedericus Hendricus Peeters.

Maria Christina Comabé, geboren te Ternate. Ze is overleden te Amboina op 13 augustus. 1847 *6.

Levensloop
Hij vertrekt 15 juni 1761 als sergeant in dienst der V.O.C. met het schip “Voorland” naar Indië en’ komt 14 maart 1762 ter rede van Batavia aan. *1

Ordinair klerk ter secretarie van de gouverneur-generaal, 1763

Onderkoopman, wordt 2e administrateur in de grote winkel te Batavia 29 aug. 1765

Opperhoofd te Timor met koopmansrang 2 dec. 1766

Uit patria bevestigd 8 juni 1768

Resident te Tegal 4 dec. 1770

Wordt 7 febr. 1777 naar Batavia verlost om te repatriëren

Secunde en hoofdadministrateur te Temate met voordracht tot opperkoopman 12 okt. 1778

Wordt bij patriase missive van 23 okt. 1779 als opperkoopman gedisapprobeerd (bekend gemaakt bij res. GG en Paden van) 4 juli 1780

Gezaghebber te Temate, 7 dec. 1780

Als gouverneur en directeur ald. uit patria bevestigd 17 nov. 1783

Gouverneur en directeur te Amboina, 16 sept. 1794-1802

Noten
*1 Grootboek schip “Voorland”, A.R.A., V.O.C., inv. nr. 6408, fo. 209, 304, 153-154.
*2 India Office Library te Londen (medegedeeld door de heer A.A. Lutter te ‘s-Gravenhage).
*3 Alexander Comabé wordt op 3 okt. 1772 schoonzoon van Nicolaas Houting genoemd. Op 19 maart 1800 is hij met zijn niet met name genoemde echtgenote getuige bij de doop van een kind van het echtpaar Durr-Bartholomeus (zijn latere schoonouders). Op 5 juni 1789 is hij met zijn echtgenote Margaretha Theodora Amelia Durr te Temate getuige bij de doop van een kind Van der Plas.
*4 Als Margaretha Theodora.
*5 Hij was toen vier maanden oud.
*6  P.A. Christiaans, Bronnenpublikaties van de Indische Genealogische Vereniging. Deel I. Genealogische bronnen betreffende Europeanen te Ambon (‘s-Gravenhage 1991) 103.

Bronnen:
De Indische Navorscher (nieuwe serie) INN/8 [133, 134, 163]
De Indische Navorscher (nieuwe serie) INN/23 [176]