Category Archives: George Frederik Durr

George Frederik Dürr

Geboorte
George Frederik Dürr is geboren te Württemberg, Duitsland

Relatie & Huwelijk

1e Relatie & Huwelijk
George Frederik Dürr had een relatie met Barbara Bartholomeus

2e Relatie & Huwelijk
George Frederik Dürr is gehuwd met Sophia Margaretha Schultz. Waarschijnlijk in 1792
Bron: Retroboeken Middenmolukken

Kinderen

1769      Geboorte dochter
George Frederik Dürr heeft een relatie met Barbara Bartholomeus uit welke relatie in 1769 een dochter wordt geboren
Bron: Retroboeken Middenmolukken

1780      Doop dochter
Margaretha Theodora Amelia Dürr (geb. 14 juni 1769, gedoopt 19 maart 1780 te Ternate
Bron: Retroboeken Middenmolukken

25 dec. 1790      Geboorte zoon
Dürr, Willem Frederik; geb. 25 dec. 1790 te Ternate, zoon van George Frederik Dürr en Sophia Margaretha Schultz.  2e huwelijk
Bron: Retroboeken Middenmolukken

Overlijden
George Frederik Dürr is overleden omstreeks 1803.

Overig
Op 9 augustus 1798 heeft de VOC de nalatenschap van zijn broer Christoffer aan hem uitgekeerd. Hij was de enige erfgenaam.

Klik op plaatje voor groter beeld
Klik op plaatje voor groter beeld

Vertrek uit Nederland, Aankomst Nederlands Indië
Het is onduidelijk wanneer hij precies uit Nederland is vertrokken. In het VOC-document waarin zijn overlijden wordt vermeld, staat dat hij hij in juni 1767 met het schip Leimuiden uit Nederland is vertrokken. Zie de scans hierboven
Maar in onderstaande VOC-documenten staat dat hij met het schip Straalen kwam.

VOC documenten
In 1767 vetrokken uit Nederland met het schip Straalen.

Klik op plaatje voor groter beeld
Rechter kant van de pagina met een lijst van functies. Klik op plaatje voor groter beeld

Retroboeken
George Frederik Dürr; geb. te Württemberg, vertrekt 19 juni 1767 als korporaal op het door de kamer der VOC te Amsterdam uitgeruste schip Leimuiden naar Oost-Indië.
Hij arriveert 7 maart 1768 te Batavia (en volgens de in Nederland bijgehouden administratie der VOC in Azië overleden 1 maart 1769 *
* Hij is niet in 1769 overleden.

Bron: Retroboeken Middenmolukken, http://resources.huygens.knaw.nl/

Tijdlijn

1772 –1773        Functie
Dürr, George Frederik; posthouder te Parigi (min. 1772 – min. 1773
Bron: Retroboeken Middenmolukken

1783      Functie
Dürr, George Frederik; in de rang van onderkoopman secretaris van de gouverneur en politieke raad te Ternate (1783)
Bron: Retroboeken Middenmolukken

1785      Functie
Dürr, George Frederik; onderkoopman en provisioneel winkelier te Ternate (1785
Bron: Retroboeken Middenmolukken

1785      Getuige              
I I . Johannes Haan, vaandrig bij de koning van Tidore; x Martina Flandrina Buijkhuizen; ouders van: 1. Jacob Frederik, ged. te Ternate 17 Juli 1785, get. George Frederik Dürr en diens huisvrouw Barbara Bartholomeus.
Bron: De Nederlandse Leeuw 1907, jaargang 25

26 juli 1789         Getuige              
Het kind Theodorus George waarvan de vader is: Carel Godlieb Rousselet, en de moeder: Sophia Barbara Schults, echtelieden. Getuigen: George Fredrik Durr met mevrouwe Margaretha Theodora Durr, echtgenote van van de Weledele Achtbare heer Alexander Cornabé, gouverneur en directeur der Moluccas
Bron: Enige kerkelijke registers van de Christelijke Hervormde gemeente van Ternate (1786-1790, 1820-1828) INN22

1792      Functie
Dürr, George Frederik; fiscaal en winkelier te Ternate (1792)
Bron: Retroboeken Middenmolukken

1793 – 1803       Resident            
Dürr, George Frederik; resident van Menado (1793 – 1803)
Bron: Retroboeken Middenmolukken

Van 22 januari 1793 tot 26 november 1803 Resident   
Van 22 januari 1793 tot 26 november 1803 was George Frederik Durr inwoner van Manando. Resident rang: onderkooplieden. Zie de tabel op de pagina.
In het begin van het document wordt hij ook genoemd maar dat stukje is lastig te vertalen met google translate.
https://jelajahsejarahtomohon.blogspot.com/2019/07/menyoal-residen-manado.html